Tango

“It takes two to tango”.  Jag tycker att detta projekt är viktigt eftersom vi som konstnärer många gånger glömmer av att även publiken är en del av konserten. Vi är så inriktade på oss själva och glömmer bort att bjuda in publiken i vår värld.

Konsten att lyssna kan vara enkel för vissa, men för dem som inte detta faller så naturligt kan detta projekt bidra till att berika deras liv.

Jag tror även många gånger musikern har svårt att våga ta steget ut och fråga publiken vad hör du och berikar min musik dig? Detta projekt öppnar upp för en dialog mellan konstnären och publiken.

Projektet kan även lätt appliceras på andra konserter och är inte bara låst till en konsert.

Liknande projekt 

Publik

Det finns många konserter där publiken får information om innehållet i konserten innan konsertens start. Så idéen om att starta konserten redan hemma hos publiken är verkligen inte en ny idé.

Du kan se exemplar på detta hos DR Symfoniorkester och hos Berlin Filharmonikerna.

Här är tanken nog att både sälja biljetter och ge publiken en chans att lära känna musiken. Men i mitt projekt så vill jag att publiken inte bara skall lära känna musiken genom faktakunskap utan få hjälp med att lära sig hur man kan lyssna.


Övningsrum

Idéen om att få följa med in i övningsrummet är taget från Søren Rastogis spännande e-bok “FormingPerforming”. Här kan man följa Søren genom Youtube filmer där han instuderar en sprillans ny pianokonsert skrivet av Paul von Klenaus. Idéen är densamma men här i mitt projekt fokuserar jag på olika sätt att lyssna och målet är inte instudering utan att lära sig att lyssna på nya sätt.

Konsertmaterial

Del 2 i Lyssningsguiden är väldigt influerad av Erik Christensens “Intensive Listening – a practical guideline for listening in a group” men här anpassad och framställd till en vanlig publik.

Jag är helt säker på att del 1 med sin lilla tandborstritual är ett ganska unik förberedningsprocess som jag har kommit fram till efter att ha pratat med publiken och lärt mig mera om lyssning.