Stort tack till

Jag vill gärna tacka min handledare Niels Rosing-Schow, Eva Hess Thaysens och Anne Gry Haugland för att de har guidat mig genom denna process.

Jag vill även tacka min familj, min publik och mina vänner för att de har varit helt underbara försökskaniner.