Lyssningsguide

För att komma fram till en lyssnings guide för publiken, så ville jag pröva ”Intensive Listening – a practical guideline for listening in a group” av Erik Christensens från “An Introduction to Intensive Listening”.

Till hjälp hade jag två tappra deltagare. Deltagare nummer 1 har tidigare lyssnat en del till klassisk musik, spelat blockflöjt på nybörjar nivå men kan inte läsa noter och kan inga musiktermer. Deltagare nummer 2 har spelat fiol, kan musiktermer och är en van lyssnare

Stycket jag har valt de skall lyssna på är Pendereckis “Cadenza för solo viola“. Jag har valt detta stycke därför att jag tycker det är ett fantastiskt stycke som jag tror kan ge publiken mycket. Men jag vet även att det kan vara ett stycke som många inte uppskattar, vilket jag tycker är synd.


Försök 1

Vi började med två genomlyssningar och sen så ställde jag frågor enligt guiden.

Min lilla testpanel såg ut som frågetecken och jag insåg att jag hade valt alldeles för långa lyssningsexemplar. Det som de kom ihåg mest av var första biten av stycket som de beskrev både två som trevande, dystert och plågat. Sen andra bitar som de lade märke till var när jag började spelade dubbelgrepp, deltagare nummer ett beskrev det som “när du började spela duett”. Tredje biten var när temposkiftet kom och sen kom de ihåg slutet.

Jag bad min testpanel att ta en fika paus och bad att få återkomma.


Försök 2

Denna gång försökte jag med kortare bitar.Istället för att dela upp stycket efter notbilden har jag har försökt att dela upp den efter tydliga markeringar i musiken för att ge något att hänga upp sig på.

Jag spelade del 1 för dem som är början av stycket. Jag tycker detta är den viktigaste delen av hela stycket för här har Penderecki med så enkla medel skapat något så sorgset och ensamt.

Del 1
 1. De fick höra del 1 två gånger
 2. Fråga:
  1. Vad tycker ni att det här stycket har för stämning?

Deltagare 1: Klagande, Inte nödvändigt trist men mera dystert. Tvivlande, som en som är lite deprimerad.

Deltagare 2: Jag tycker det samma och där det skiftar tonhöjd och blir mera intensiv är det som någon kämpar med vad den skall göra.

 • Kan ni höra någon slags melodi?

Deltagare 1: Nej, men jag hör en konstant växlande. Jag hör ett tema, som blir gentaget.

Deltagare 2: Ja, jag hör ett tema: Ess-D, Ess-D, D Ess F E F Ess-D.

 • Är pulsen jämn? Spelar del 1 igen.

Deltagare 1: Nej, men i vissa delar är den jämn.

Deltagare 2: Jag skulle säga att det finns en puls men tempot ökar “poco a poco”.

Del 2
 • Jag spelade del 2 för dem två gånger.
 • Vad tycker ni att den här delen har för stämning?

Deltagare 1: Det är mera som ett bråk mellan två personer, den är fortfarande fram och tillbaka. Jag ser en spiralrörelse framför mig. Det är inte så klar vad stämningen är som i början. Jag tycker det är en växelverkningen.

Deltagare 2: Jag tycker att det låter hårt.

Del 3
 • Jag spelade del 3 för dem två gånger
 • Vad skulle ni säga att det här har för stämning?

Deltagare 1: Melankolisk och resignerat.

Deltagare 2: Väldigt trött. Men det kunde inte riktigt avgöra om alla borduntoner var meningen eller om de var där av misstag.

 • Tycker ni att det påminner om början?

Deltagare 1: Samma uppbyggnad men inte samma stämning. Långa pauser. Tonhöjden är lägre än mellanstycket.

Deltagere 2: Ja, melodin återkommer men akompanjeras av någet mere spöklikt.

 • Ljudet i slutet, säger det er något?

Deltagare 1: Det låter som någon spelar på vinglas. Jag tycker inte om det, det känns obehagligt.

Deltagare 2: Det känns verkligen som döden är nära, ljuset håller på att slockna.

 • Jag spelade hela stycket från början till slut.
 • Hur var det att lyssna på stycket från början till slut?

Deltagare 1: Det var lättare att höra stycket denna gången än första gången vi lyssnade på den. Genom att lyssna på en början, mitten och slutet var det lättare att följa med.

Deltagare 2: Jag håller med, det var mycket lättare denna gången


Det var helt klart bättre andra gången vi försökte. Små korta bitar är helt klart vägen fram och de kunde lättare följa med i musiken. Jag tyckte det var väldigt intressant att de använde ord som “Klagande”, “Inte nödvändigt trist men mera dystert”, “tvivlande” och “kämpar med vad den skall göra” om del 1. Dessa ord är exakt det jag tänker på och vill förmedla när jag spelar detta stycke. Spännande, jag skall ta med detta in i övningsrummet och tänka vidare på vår lilla session.

Jag kommer använda mig av en variation av den här lilla lyssningsövningen i mitt “konsertmaterial” som du kan hitta HÄR.