KUV-Projekt


You hang on to the first note, and you fly with the music until the last note, and the amount of pleasure you will get out of that is absolutely unique.
– Daniel Barenboim

Hör musiken

– en djupare lyssningsupplevelse av Jenny Lüning

Som en del av mitt konstnärliga utvecklingsprojekt på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium vill jag skapa en konsertupplevelse som ger både publiken och mig som artist en djupare lyssningsupplevelse.


“Listening really alters the artistic experience. I think the work of art gets defined by the audience. Its observance. But everybody adds to it in the process of listening.”
Gustavo Santaolalla

För publiken vill jag skapa detta genom att starta konsertupplevelsen hemma hos deltagaren genom att ge dem möjlighet att lyssna in sig på konsertens första stycke. På min hemsida www.jennyluning.dk bjuds deltagaren in och får tillgång till konsertmaterialet sju dagar innan konserten.

För mig som musiker vill jag att projektet skall ge mig nya sätt att lyssna på musiken så att jag faktiskt förmedlar det jag vill uttrycka.

Till dig i publiken

Del 1 av konsertmaterialet skall du som publik göra varje dag i en vecka när du borstar tänderna. Om du känner att du vill fördjupa dig så kan du även göra del 2. Det är en engångsuppgift som tar ca 45 minuter.