Konsertplaner

En av mina bekanta har länge bett mig om att komma och spela för deras musiksällskap, men jag har aldrig riktigt haft tid. Men nu, med en liten baktanke, frågade jag honom om jag kunde komma dit och spela. Jag frågade även om han trodde att hans gäster kunde tänka sig vara försökskaniner i mitt projekt. Efter konserten ses publiken och dricker vin och utvärderar sina upplevelser av projektet eller mailar in sina reflektioner. 

Han tyckte det var en lysande idé och att vi skulle göra det i december då jag ändå var i Sverige.

Min tanke är att publiken en vecka innan konserten ska starta konsertupplevelsen hemma hos sig själva. På min hemsida www.jennyluning.dk bjuds deltagaren in och får tillgång till sitt konsertmaterial sju dagar innan konserten.

De kan där välja att ta en snabb förberedningsprocess eller en lite mer tidskrävande och djupgående process.

De i publiken som väljer den förberedningsprocess som tar ”lite tid” skall varje kväll när de borstar tänderna under sju dagar lyssna till delar av Pendereckis ”Viola Cadenza”.

Denna förberedningsprocess kan verka helt banal, men jag har funderat på den länge och tror på den.

I intervjuerna som jag har gjort säger många att de får en djupare upplevelse av musik de redan känner till och att de har svårt att komma in i konserten de första 10 minuterna. Många säger även att de gärna hade lyssnat mera, men att det inte finns tid för det.

Min tanke är att när publiken lyssnar på konsertens första stycke varje dag i en vecka så vänjer de sig vid stycket. De kommer då lättare och snabbare in i en djupare lyssning.

Jag prövade själv att lyssna på stycket i olika situationer varje dag i en vecka och det är svårare än vad man kan tro. Den moderna människan har så otroligt mycket att göra och det finns helt enkelt inte plats för mera uppgifter. Efter en veckas testning så kom jag fram till att det enda ställe som jag är ensam på, ingen stör mig är när jag borstar tänderna. Detta är ju någonting som jag upprepar varje dag och inte krävde extra tid.

Anledningen till att jag har kortat ner stycket är att det tar sju minuter i sin helhet och det blir en lite för lång tandborstsession för de flesta.

Deltagaren instrueras i att ”slappna av i kroppen, stänga av hjärnan och bara lyssna”. Detta är en otrolig förenkling av Deep Listenings tanke om meditation och lyssning, men förhoppningsvis en snabb och effektiv beskrivning. De i publiken som väljer den förberedningsprocess som tar ”mycket tid” skall förutom tandborstritualen även genomföra en lyssningsövning och läsa lite information.