I övningsrummet: lyssna till tystnad

En mycket vis person jag pratade med om mitt projekt sa frasen: “ Ljud uppstår från tystnad, och sen försvinner den in i tystnaden” .  Detta tycker jag var väldigt vackert sagt och inspirerade mig till denna lilla session: att lyssna på tystnaden.


Del 3

Om man lyssnar noggrant vid 00:23 så hör man hur jag slår fingrarna in i strängen för att förbereda nästa ton. Helt onödigt och skapar lite oklarhet och tar bort lite av stämningen. Vid 00:36 så låter jag inte tonen dö ut, utan försätter röra stråken. Vid 00:55 och 01:06 slår jag igen ner fingrarna för att hitta tonen.

Del 3

Här lyckas jag verkligen hålla tystanden och ge pauserna den vikt de förtjänar. Jag tycker det skapar en helt annat sammanhang.


Det gör så mycket att verkligen ge tystnaden den plats i musiken som det förtjänar. Ibland måste jag utnyttja pausen för att hitta en ton men många gånger handlar det mera om fokusering och om att lyssna att man gör skiften så diskreta som möjligt. För helt tyst blir det ju aldrig “vid örat” men ut hörs det inte om man anstränger sig.