Erik Christensen, min nya idol

“Music Listening, Music Therapy, Phenomenology and Neuroscience” är en avhandling av Erik Christensen där han behandlar det mesta som har att göra med att lyssna.  I avhandlingen kan man även läsa delar av hans bok ”The Musical Timespace” och även ”An Introduction to Intensive Listning”.

”The Musical Timespace” går på djupet av lyssningens olika beståndsdelar, hur de alla samarbetar till en upplevelse. ”An Introduction to Intensive Listning” är en guide till hur man med hjälp av upprepad lyssning med varierad fokus får lyssnaren till  att lära sig att lyssna till ny musik och till att fördjupa deras koncentration till musikens nyanser.

Jag har är verkligen fascinerad över Eriks avhandling, mycket intressant läsning. Han beskriver allt från hur hjärnan reagerar när man lyssnar till att använda olika verk som exempel för att beskriva lyssnings termer. Jag har tänkt att använda mig av hans guide ”An Introduction to Intensive listening” och kunskap jag lärde mig i ”The Musical Timespace” till att utarbetade mitt eget publiks konsertmaterial.