Deprimerande

Jag har satt mig och läst igenom mina blogginlägg och jag har fastnat vid en mening.

”Kunstnerisk Udviklingsprojekt är ett projekt som är integrerat i en konstnärlig process”.

Jag har insett att jag har styrt detta projekt åt fel håll och fokuserat på fel saker. Detta projekt har alldeles för mycket projektledare karaktär och det är alldeles för stort.

Deprimerande.

Jag tror att istället för att satsa på den stora ”test publiken” skala ner det hela och lära mig mera om olika sätt att lyssna på. Jag måste se till att detta projekt blir integrerat i en konstnärlig process.